Månadens register: SwedeAmp (Amputations- och protesregister för nedre extremiteten)

  April månads register i artikelserien Månadens register, där vi varje månad lyfter fram ett av de till RC Syd knutna registren lite extra, är SwedeAmp (Amputations- och protesregister för nedre extremiteten). Intervjuad för artikeln från registret är Bengt Söderberg, registerhållare. Nedan ger han med sina svar en inblick i registrets historia och nuvarande status. … Fortsätt läsa Månadens register: SwedeAmp (Amputations- och protesregister för nedre extremiteten)