Månadens register: HAKIR (Handkirurgiskt kvalitetsregister)

  April månads register i artikelserien Månadens register, där vi varje månad lyfter fram ett av de till RC Syd knutna registren lite extra, är HAKIR (Handkirurgiskt kvalitetsregister). Intervjuad för artikeln från registret är Marianne Arner, registerhållare. Nedan ger hon med sina svar en inblick i registrets historia och nuvarande status. Berätta lite om registrets … Fortsätt läsa Månadens register: HAKIR (Handkirurgiskt kvalitetsregister)