Utbildning inom SKRS

Till vänster finns dokument att ladda ner som beskriver registrering inom SKRS (Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning).

Bland dokumenten finns en manual och texter som ingick i utbildningarna som hölls 2015–2017. Där ligger också en Powerpoint presentation som presenterar SKRS, bakgrund, syfte och mål.

Utöver dokumenten kan du via länken nedan komma till en utbildningsfilm om hur man registrerar i SKRS (vi håller på med uppdatering av denna film):
https://itguiden-ext.vgregion.se:443/smartass/814.guide

För ytterligare frågor om registrering kontakta SKRS via mail:
hoh.skrs@vgregion.se

Publicerad: 13 januari 2015
Senast uppdaterad: 3 juli 2020