Deltagande enheter

Skåne

Skånes Universitetssjukhuset, Malmö och Lund

Stockholm

S:t Eriks Ögonsjukhus, Stockholm

Västerbotten

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Västra Götaland

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Östergötland

Universitetssjukhuset i Linköping, Linköping

Örebro

Universitetssjukhuset Örebro, Örebro

Publicerad: 3 maj 2018
Senast uppdaterad: 14 september 2020