Effektmålen för nationella kvalitetsregister

I dokumentet som går att ladda ner till vänster finns information om överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (nuvarande Sveriges Kommuner och Regioner) och staten om utveckling och finansiering av den nationella kvalitetsregistersatsningen under åren 2012–2016.

Effektmålen för satsningen vid utgången av år 2016 var följande:

  • 80 % av de Nationella Kvalitetsregistren har en täckningsgrad på minst 80 %
  • 40 % av de Nationella Kvalitetsregistren har en täckningsgrad på minst 95 %
  • 100 % av de Nationella Kvalitetsregistren som har en täckningsgrad på över 80 % har öppen redovisning av resultatdata
  • 100 % av de Nationella Kvalitetsregistren presenterar onlinedata till verksamheterna
  • antalet forskningsprojekt med stöd av kvalitetsregisterdata har ökat med 300 %
  • 80 % av de Nationella Kvalitetsregistren presenterar resultatdata för patienterna
  • 80 % av verksamhetscheferna använder kvalitetsregistren i sitt förbättringsarbete
  • en statistiskt säkerställd förbättring för patienterna, inkluderat minskade skillnader i vården, kan utläsas för 10 stora diagnosgrupper
  • den svenska hälso- och sjukvården har minst behållit sin relativa effektivitet i internationell jämförelse.

Nulägesrapport

Varje år sammanställer kansliet för Nationella Kvalitetsregister en rapport som visar det arbete som gjorts sedan satsningens början och hur långt man har kommit i att nå de mål som är uppsatta för hela satsningen på Nationella Kvalitetsregister.

Nulägesrapporten 2017 utkom under mars månad och beskriver insatser som gjorts under 2016. Klicka här för att komma till rapporten.

Share
Publicerad: 30 mars 2015
Senast uppdaterad: 11 augusti 2020