2005

Beumer A, Valstar E R, Garling E H, Niesing R, Heijboer R P, Ranstam J, et al. (2005). Kinematics before and after reconstruction of the anterior syndesmosis of the ankle: A prospective radiostereometric and clinical study in 5 patients. Acta Orthop, 76(5), 713–720.

Dreinhöfer K E, Anderson M, Féron J M, Herrera A, Hube R, Johnell O, et al. (2005). Multinational survey of osteoporotic fracture management. Osteoporos Int, 16 Suppl 2, S44–S53.

Ekman M, Johnell O, Lidgren L. (2005). The economic cost of low back pain in Sweden in 2001. Acta Orthop, 76(2), 275–284.

Hillerdal G, Löfdahl C G, Ström K, Skoogh B E, Jorfeldt L, Nilsson F, et al. (2005). Comparison of lung volume reduction surgery and physical training on health status and physiologic outcomes: a randomized controlled clinical trial. Chest, 128(5), 3489–3499.

Johnell O, Lidgren L. (2005). Rörelseorganens sjukdomar. I: En människa i rörelse. Forskning om skelett, leder och muskulatur i Region Skåne och Södra sjukvårdsregionen. Forsknings- och utvecklingsenheten, 3, 10–13.

Ranstam J. (2005). P-values in research reports. Acta Orthop, 76(3), 289–290.

Robertsson O, Lidgren L. (2005). Uppföljning av operationer där man satt in en konstgjord knäled, ett kvalitetsregister i Sverige. I: En människa i rörelse. Forskning om skelett, leder och muskulatur i Region Skåne och Södra sjukvårdsregionen. Forsknings- och utvecklingsenheten, 3, 140–149.

Stefansdóttir A, Knutson K, Lidgren L. (2005). Care program for joint and bone infections. Ortopediskt Magasin, 3, 28–30.

Prognoser för operationsvolymer. Bilaga till Behandlingsindikationer för tre sjukdomsgrupper – höft- och knäartros, ländryggens sjukdomar samt menisk- och korsbandsskador (PDF-format, 211 kB). NKO, Lund 2005.

Behandlingsindikationer för tre ortopediska sjukdomsgrupper – höft- och knäartros, ländryggens sjukdomar samt menisk- och korsbandsskador (PDF-format, 898 kB). NKO, Lund 2005. ISBN 978-91-975284-8-1

Share
Publicerad: 18 juli 2016
Senast uppdaterad: 8 september 2021