Nyhetsbrev från RCO Syd

Här samlas nyhetsbrev från Registercentrumorganisation (RCO) Syd.

RCO Syd är en virtuell organisation skapad den 1 januari 2015 vars verksamhet baseras på samverkan mellan Registercentrum (RC) Syd och Regionalt Cancercentrum (RCC) Syd.
RCO Syd har som uppgift att tillgodose registrens behov av stöd för att uppnå visionen och målen för den nationella satsningen inom området nationella kvalitetsregister.

Nyhetsbreven syftar till att sprida information om pågående projekt, genomförda och kommande utbildningsinsatser samt ge exempel på hur registerdata används för att utvärdera och förbättra vården. Målet är att skapa dialog och samarbete mellan registerintressenter i Södra sjukvårdsregionen samt att sprida kunskap om metoder för kvalitetssäkring, analys och lösningar för in- och återrapportering av data.

2018

Nyhetsbrev #1, publicerat mars 2018 (PDF-format, 205 kB)

2017

Nyhetsbrev #2, publicerat december 2017 (PDF-format, 275 kB)

Nyhetsbrev #1, publicerat april 2017 (PDF-format, 183 kB)

2016

Nyhetsbrev #3, publicerat november 2016 (PDF-format, 222 kB)

Nyhetsbrev #2, publicerat juni 2016 (PDF-format, 198 kB)

Nyhetsbrev #1, publicerat februari 2016 (PDF-format, 336 kB)

Share
Publicerad: 7 april 2016
Senast uppdaterad: 15 november 2019