Logotyp för Svenska Knäprotesregistret.

Svenska knäprotesregistret

Bakgrund

Svenska knäprotesregistret startade 1975 med syfte att samla, analysera och rapportera information om knäprotesoperationer och sedan 2013 även om knäosteotomier (operationer som går ut på att minska belastningen på den inre delen av knät genom att en liten kil tas bort från skenbenet).

Registrering

I kvalitetsregistret samlas uppgifter om knäprotesoperationer från hela landet. Uppgifterna används sedan för att jämföra resultaten mellan olika sjukhus/regioner och bidrar till ny kunskap för att förbättra och utveckla behandlingsalternativ och operationstekniker. Jämförelser och samkörning sker även mot andra nationella kvalitetsregister och nationella vårddatabaser.

Sekretess

Patientens uppgifter i kvalitetsregistren omfattas av sekretessbestämmelser och behandlas som journaluppgifter. Det går inte att identifiera enskilda personer när resultaten presenteras.

Rättigheter som patient

Patienter som bidrar till registret har rätt att få information om vad som har registrerats samt vilken åtkomst som har skett till uppgifterna i registret.

Information på registrets hemsida

På registrets hemsida (se länk till hemsidan under rubriken Kontakt) finns bland annat patientprofil, information om inmatade operationer samt perioperativa (operations- och anestesisjuksköterskans omvårdnad i samband med patientens operation) data för enskilda regioner/landsting och sjukhus i realtid.

För de patienter som ska genomgå eller har genomgått en knäprotesoperation finns informationssidan Gångbar.
Klicka här för att komma till Gångbars hemsida.

Share