Utlämnande av data ur registret

Här finns riktlinjer och uttagsblanketter för utlämnade av data ur SweTrau.

Mer information finns även på Nationella kvalitetsregistrets hemsida/Forskning

 

Kontaktperson:

Shahin Mohseni, Universitetssjukhuset Örebro

E-mail: shahin.mohseni@regionorebrolan.se, mohsenishahin@yahoo.com

 

I dessa bilagor finns mer information samt uttagsblankett:

 

Publicerad: 20 oktober 2015
Senast uppdaterad: 19 december 2019