Utlämnande av data ur registret

Här finns riktlinjer och uttagsblanketter för utlämnade av data ur SweTrau.

Mer informations finns även på Nationella kvalitetsregistrets hemsida/Forskning

Kontaktperson:
Fredrik Linder; fredrik.linder@surgsci.uu.se

Akademiska sjukhuset, Uppsala.

I dessa bilagor finns mer information samt uttagsblankett:

Publicerad: 20 oktober 2015
Senast uppdaterad: 29 november 2018