Utlämnande av data ur registret

Vi har nu tagit fram riktlinjer och uttagsblanketter för utlämnade av data ur SweTrau.

Kontaktperson:
Fredrik Linder; fredrik.linder@surgsci.uu.se

Akademiska sjukhuset, Uppsala.

 

I dessa bilagor finns mer information samt uttagsblankett:

Publicerad: 20 oktober 2015
Senast uppdaterad: 19 september 2018