Utlämnande av data ur registret

Vi har nu tagit fram riktlinjer och uttagsblanketter för utlämnade av data ur SweTrau.

Kontaktperson:
Linda Lundgren;  Linda.lundgren@rjl.se

I dessa bilagor finns mer information samt uttagsblankett:

Publicerad: 20 oktober 2015
Senast uppdaterad: 27 mars 2017