Utlämnande av data ur registret

Vi har nu tagit fram riktlinjer och uttagsblanketter för utlämnade av data ur SweTrau.

Kontaktperson:
Per Örtenwall; per.ortenwall@telia.com

 

I dessa bilagor finns mer information samt uttagsblankett:

Publicerad: 20 oktober 2015
Senast uppdaterad: 4 januari 2018