Utlämnande av data ur registret

På denna sida kan du ladda ner riktlinjer och uttagsblanketter gällande utlämnande av data från SweTrau (Svenska Traumaregistret).

Mer information

För mer information kontakta Shahin Mohseni, Universitetssjukhuset Örebro.
E-post: shahin.mohseni@regionorebrolan.se eller mohsenishahin@yahoo.com

Mer information finns även på Nationella Kvalitetsregisters hemsida under avsnittet Forskning.
Klicka här för att komma till informationen hos Nationella Kvalitetsregister.

Publicerad: 20 maj 2015
Senast uppdaterad: 19 december 2020