Protokoll

Minnesanteckningar användarmöten:

Minnesanteckning användarmöte 2018-11-19

Minnesanteckningar samt presentationer Användarmöte 2017-05-03:

Minnesanteckning användarmöte 2017-05-03

Minnesanteckningar samt presentationer Användarmöte 2016-11-22:

Minnesanteckning användarmöte 2016-11-22

Presentation inledning

SweTrau från ECP till Pharos

SweTrau rehabiliteringsmedicin presentation

presentation variabeldiskussion

Minnesanteckningar samt presentationer Användarmöte 2016-04-18:

Minnesanteckning användarmöte 2016-04-19

Presentation Jönköping användarmöte 16-04-19

Exempel granskning Trauma Värmland

Presentationer användarmöte 20151125:

Användarmöte läget SweTrau 20151125 , Swetrau i Värmland november 2015

Användarmöte 2014-11-11

Användarmöte 2014-04-29

Användarmöte 2013-11-05

Användarmöte 2013-04-09

Användarmöte 2011-11-29

Användarmöte 2012-04-24

Användarmöte 2012-11-08

Minnesanteckningar styrgruppsmöten:

Styrgruppsmöte 2018-11-27

Styrgruppsmöte 2018-10-18

Styrgruppsmöte 2018-09-04

Styrgruppsmöte 2018-05-14

Styrgruppsmöte 2018-04-17

Styrgruppsmöte 2018-02-07

Styrgruppsmöte 2017-11-29

Styrgruppsmöte 2017-09-12

Styrgruppsmöte 2017-05-02

Styrgruppsmöte 2017-03-09

Styrgruppsmöte 2017-02-13

Styrgruppsmöte 2016-11-21

Styrgruppsmöte 2016-09-12

Styrgruppsmöte 2016-06-13

Styrgruppsmöte 2016-04-18

Styrgruppsmöte 2016-02-24

Styrgruppsmöte 2015-11-24

Styrgruppsmöte 2015-04-14

Styrgruppsmöte 2015-03-11

Styrgruppsmöte 2014-11-10

Styrgruppsmöte 2014-04-28

Styrgruppsmöte 2013-11-04

Styrgruppsmöte 2013-04-08

Styrgruppsmöte 2012-11-07

Publicerad: 20 oktober 2015
Senast uppdaterad: 15 februari 2019