Forskning och Utveckling

På denna sida visas pågående och publicerade forskningsprojekt där data ur SweTrau används.

Nationellt uttag ur SweTrau

Hjärtstopp hos traumapatienter (2015)

Therese Djärv MD,Phd, Akutkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna,  Olof Brattström MD,Phd ANOPIVA-kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna,, Pierre Sundin, ANOPIVA-kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Johan Herlitz Professor, Prehospital akutsjukvård. 

Långtidsuppföljning avseende fysisk funktionsförmåga, psykisk morbiditet och livskvalitet av patienter vårdade efter traumatisk skada (2016)

Gunilla Whilke Fil mag, Ane­stesisjuksköterska, Olof Brattström MD,Phd, PMI, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Collaborative European NeuroTrauma Effectiveness Research in Traumatic Brain Injury (CENTER-TBI); CENTER-TBI registry (2016)

CENTER-TBI Project, Emergency Medicine Research in Sheffield Group,Health Services Research School of Health and Related Research (ScHARR), University of Sheffield

Aspekter av derivering,validering, generaliserbarhet och överhörbarhet av statistiska modeller för klinisk tillämpning i vård av svårt skadade (2016)

Martin Gerdin MD,PhD, Lucie Laflamme Professor, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet

Regionallt uttag ur SweTrau

58 personer skottskadade i Göteborg under 18 månader:
Läkartidningen_2015;112DLMR

Björn Holmström, AT-­läkare, Sahlgrenska Universitetssjuk­ huset, Sven Alhbin,f d chef, länskri­minalpolisen, Västra Götaland David Pazooki, med dr, överlä­kare, Hans Granhed, docent, överlä­kare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Längre väntetider och högre mortalitet för äldre med skallskada:
Läkartidningen.2015;112:DML3

Martin J Holzman, Docent, överläkare, akutkliniken, Karlinska universitetssjukhuset, Huddinge, Per O Bylund, Med dr, leg sjuksköterska, institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, akutsjukvården, Lisa Degerfält, läkarstudent,Umeå universitet, Axel C Carlsson, Med dr, Pär Wändell, professor, allmänläkare; de båda sistnämnda, Karolinska institutet; Akademiskt primärvårdscentrum, Stockholms läns landsting, Huddinge, Stockholm.

Publicerad: 20 oktober 2015
Senast uppdaterad: 10 mars 2017