Framtida projekt

Glaukom som operationskomplikation
Vilka patienter drabbas och hur förhindras uppkomsten? 


Efterstarr som operationskomplikation
Hur förhindrar vi uppkomsten och vad karaktäriserar de patienter som drabbas?


Ensidiga katarakter
Hur kan synresultatet förbättras och vad är typiskt för de drabbade patienterna?


Uveit
Hur behandlar vi bäst barn som drabbats av inflammation i ögat och också behöver grå starroperation? 


Intraokulär lins respektive ingen lins (afaki)
Vilka patienter är bäst hjälpta av att man avstår respektive ej avstår från att operera in en linsprotes och hur blir behandlingsutfallet?


Sent opererade katarakter
Hur går det för de patienter som inte kommit till operation i tillräckligt god tid och hur går det för de som bör opereras sent?


Optimal tidpunkt för operation
Hur blir synresultatet för de som opererats i tid och vilka grupper ska man avstå från att operera?


Behandlingsresultat då även andra ögonmissbildningar finns
Vad blir synresultatet vid mikroftalmi (litet öga), PFV (kvarvarande strukturer från fostertiden) med flera?


Tillväxt av ögongloben
Hur sker tillväxten av ett opererat öga och hur kan man använda dessa uppgifter för att optimera linsstyrkeberäkning samt fånga upp operationskomplikationer? 


Hur används tiden mellan diagnos av ögonläkare och operation?
Förekommer oavsiktlig fördröjning och nyttjas tiden på bästa sätt?

Publicerad: 8 maj 2018
Senast uppdaterad: 9 maj 2018