Framtida projekt

Glaukom som operationskomplikation

Vilka patienter drabbas och hur förhindras uppkomsten? 


Efterstarr som operationskomplikation

Hur förhindrar vi uppkomsten och vad karaktäriserar de patienter som drabbas?


Ensidiga katarakter

Hur kan synresultatet förbättras och vad är typiskt för de drabbade patienterna?


Uveit

Hur behandlar vi bäst barn som drabbats av inflammation i ögat och också behöver grå starroperation? 


Intraokulär lins respektive ingen lins (afaki)

Vilka patienter är bäst hjälpta av att man avstår respektive ej avstår från att operera in en linsprotes och hur blir behandlingsutfallet?


Sent opererade katarakter

Hur går det för de patienter som inte kommit till operation i tillräckligt god tid och hur går det för de som bör opereras sent?


Optimal tidpunkt för operation

Hur blir synresultatet för de som opererats i tid och vilka grupper ska man avstå från att operera?


Behandlingsresultat då även andra ögonmissbildningar finns

Vad blir synresultatet vid mikroftalmi (litet öga), PFV (kvarvarande strukturer från fostertiden) med flera?


Tillväxt av ögongloben

Hur sker tillväxten av ett opererat öga och hur kan man använda dessa uppgifter för att optimera linsstyrkeberäkning samt fånga upp operationskomplikationer? 


Hur används tiden mellan diagnos av ögonläkare och operation?

Förekommer oavsiktlig fördröjning och nyttjas tiden på bästa sätt?

Publicerad: 8 maj 2018
Senast uppdaterad: 29 januari 2019