Juridisk handbok

QRC (Kvalitetsregistercentrum) Stockholm, Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet har tagit fram en handbok för kvalitetsregister med tydlig juridisk information. Handboken vänder sig till registerhållare och andra som arbetar på den centrala registernivån eller rapporterar in uppgifter till kvalitetsregister som har Stockholms läns landsting som huvudman (centralt personuppgiftsansvarig). Den fungerar dock bra som guide även för kvalitetsregister i övriga landet eftersom den juridiska informationen är allmängiltig.
Handboken går att ladda hem på QRC Stockholms hemsida:
www.qrcstockholm.se/juridiska-handboken

Share
Publicerad: 30 mars 2015
Senast uppdaterad: 16 november 2016