Styrgruppen

Irene Serring, Maria Kugelberg, Ingela Nilsson, Anders Behndig, Madeleine Zetterberg, Mats Lundström, Ingrid Kössler och Per Montan.

Registerhållare
Anders Behndig
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Övriga
Maria Kugelberg
S:t Eriks Ögonsjukhus, Stockholm

Mats Lundström
Karlskrona

Per Montan
S:t Eriks Ögonsjukhus, Stockholm

Ingela Nilsson
Capio Medocular, Malmö

Madeleine Zetterberg
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Irene Serring
Region Blekinge, Karlskrona

Ingrid Kössler
Patientföreträdare
(Adjungerad)

Korrespondens 
Nationella Kataraktregistret
Region Blekinge
371 81 KARLSKRONA
E-post

Publicerad: 13 januari 2015
Senast uppdaterad: 6 februari 2019