Om grå starr

Kataraktoperation är Sveriges vanligaste operation med över 120 000 ingrepp per år.

Registrets syfte är att stimulera kvalitetsförbättring genom att tillhandahålla underlag för jämförelser och påvisa goda exempel, att möjliggöra analys av ovanliga utfall på nationell nivå, att utvärdera patientens upplevda nytta av operationen och förbättra kunskapen om rätta indikatorer samt att utveckla och fördjupa kunskapen om kataraktsjukdomen.

Publicerad: 7 september 2015
Senast uppdaterad: 24 november 2017