Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
29 november 2017

Basregistret 2018

Förändringar i Basregistret 2018

Nya variabler

Föreligger något av följande tillstånd i operationsögat,  3 nya alternativ:
Uveit
Tidigare vitrektomi
Tidigare refraktiv kirurgi

Postoperativt inflammationsprofylax: ange vilket inflammationsprofylax som planeras eller givits på det opererade ögat. Ett eller flera alternativ kan väljas
Topikala NSAID
Topikala steroider
Subkonjunktivala steroider
Annat

Utgår

Axellängd operationsögat

Indikation för operation

Hämta formulär