Månadens register: BPSD (Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens)

  Oktober månads register i artikelserien Månadens register, där vi varje månad lyfter fram ett av de till RC Syd knutna registren lite extra, är BPSD (Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens). Intervjuad för artikeln från registret är Eva Granvik, registerhållare. Nedan ger hon med sina svar en inblick i registrets historia … Fortsätt läsa Månadens register: BPSD (Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens)