Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
18 februari 2022

Artikeltips 4 februari till 18 februari

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna.

 

Ny nationell samverkansgrupp med förstärkt uppdrag

https://www.kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/nyheter/nyheter/nynationellsamverkansgruppmedforstarktuppdrag.61344.html
”I syfte att kraftsamla och stärka arbetet med uppföljning, analys och kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården kommer en ny nationell samverkansgrupp att bildas. Det innebär att uppdragen för nuvarande samverkansgrupp för uppföljning och analys och samverkansgrupp för nationella kvalitetsregister slås samman.”
(2022-02-07)

För en god och nära vård och hälsa för barn och unga

https://it-pedagogen.se/for-en-god-och
”Svenska Läkaresällskapet (SLS) har lämnat synpunkter på betänkandet ’Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård’. SLS välkomnar förslag om hälsodataregister för systematiskt förbättringsarbete och lyfter vikten av nytta–risk-analys när det gäller sammanhållen dokumentation för att säkra ungas rätt till integritet och sekretess. /…/ SLS delar även utredningens uppfattning om att kvalitetsregister skapar förutsättningar för det systematiska förbättringsarbetet på både lokal, regional och nationell nivå. – Kvalitetsregister skapar förutsättningar för systematiskt förbättringsarbete som kan öka möjligheter till en hälso- och sjukvård som är kunskapsbaserad, ändamålsenlig och jämlik över landet. Men önskemålen om att snabbt komma i gång med datainsamling får inte leda till att man permanentar register som saknar rätt struktur för kvalitetsuppföljning, säger Tobias Alfvén.”
(2022-02-07)

Ny rapport om federerad analys

https://www.registerforskning.se/sv/ny-rapport-om-federerad-analys
”Läkemedelsverket har i ett projekt tagit fram ett antal vägledande rapporter om federerad analys, en metod som gör det möjligt att åstadkomma statistiska analyser från olika datakällor, utan att känsliga personuppgifter skickas mellan databaser och länder.”
(2022-02-08)

”Hur påverkar systembehandling patienter med svårt atopiskt eksem?”

https://astmaoallergiforbundet.se/systembehandling-atopiskt-eksem
”Runt en miljon människor lever med den inflammatoriska hudsjukdomen atopiskt eksem. De med svårast sjukdom får det som kallas systemisk behandling. Nu ska överläkaren och forskaren Emma Johansson undersöka om det får patienterna att må bättre – och vilka biverkningar de kan få. /…/ – Numera finns en hel rad systemiska läkemedel som verkar göra stor skillnad för många, men vi måste utvärdera om de har bättre effekt och färre biverkningar än de behandlingar som redan finns. Vi använder oss av det nationella kvalitetsregistret Swedad (Svenskt kvalitetsregister för atopisk dermatit), ett fantastiskt register där hudkliniker runt om i landet samlar in data om patienter med systemisk behandling. Det ger oss tillgång till ett betydligt bredare underlag av patienter än i läkemedelsbolagens kliniska studier.”
(2022-02-08)

Ny forskning kring eventuellt samband mellan djupa parodontala fickor och demens

http://www.skapareg.se/ny-forskning-kring-eventuellt-samband-mellan-djupa-parodontala-fickor-och-demens
”En vetenskaplig kohortstudie har sökt incidensen för demens hos patienter med eller utan fördjupade tandköttsfickor. Studien har skett med stöd av bland annat SKaPa (Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit).”
(2022-02-09)

Kvalitetsregister för barnortopedi tar stora kliv i utvecklingen

https://registercentrum.se/nyheter/kvalitetsregister-foer-barnortopedi-tar-stora-kliv-i-utvecklingen
”Svenskt Pediatriskt Ortopediskt Qvalitetsregister, SPOQ, samlar data om de fem viktigaste barnortopediska åkommorna och deras behandling. Det är ett ungt register, men nu har två av delregistren i SPOQ uppnått den näst högsta utvecklingsnivån för nationella kvalitetsregister. Det har också börjat komma forskningsresultat från SPOQ.”
(2022-02-10)

Nya EU-regler ska förenkla forskning

https://www.life-time.se/forskning/nya-eu-regler-ska-forenkla-forskning
”En webbportal blir vägen in till kliniska studier i hela EU (Europeiska Unionen) – det krävs inte längre en ansökan till varje land. I portalen ska också alla resultat redovisas, och vilka studier som rekryterar. Nu hoppas politiker, myndigheter och branschföreningar att fler stora läkemedelsbolag ska välja Europa. /…/ – Om fler prövningar lockas till Europa kan det bli en fördel också för Sverige. Som litet land kan vi inte locka med stora mängder försökspersoner, men vi har bra möjlighet att nischa oss mot mindre och mer moderna studier där man kan dra nytta av till exempel tillgången till kvalitetsregister och hälsodata, säger Sofia-Maria Annell, sakkunnig på Lif (De forskande läkemedelsföretagen).”
(2022-02-10)

Ny studie: Patientöversikt sparar tid och ökar kvalitet

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2022/februari/ny-studie-patientoversikt-sparar-tid-och-okar-kvalitet
”Många patienter behandlas för sin cancersjukdom under en lång tid, vilket innebär att mängden text i patientens journal ofta blir omfattande. En ny vetenskaplig studie visar att det går snabbare för vårdprofessionen att hitta korrekt klinisk information i en Individuell patientöversikt (IPÖ) än i journalen.”
(2022-02-11)

”Första patienten kan behandlas snart”

https://www.lakemedelsvarlden.se/zolgensma-till-sma-barn-med-smakan-ge-genterapin-zolgensma-till-sma-barn-om-en-manad
”Epokgörande är det ord som barnneurologen Thomas Sejersen använder om de nya behandlingar som nu finns för barn med spinal muskelatrofi, SMA. /…/ I Sverige är det Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska universitetssjukhuset samt Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg som kommer att utföra behandling med Zolgensma. Dessa sjukhus fungerar redan i dag som nationella centra för barn med SMA från hela landet. De sköter behandling även med de två andra läkemedlen. – Ett viktigt skäl att koncentrera behandlingarna till ett fåtal enheter är att underlätta en enhetlig uppföljning. Med hjälp av bland andra högt specialiserade sjukgymnaster och arbetsterapeuter kan vi mäta ledrörlighet, muskelstyrka och funktion noga och registrera i kvalitetsregistret. Det är viktigt för att vi verkligen ska kunna se vad genterapin och övriga behandlingar har för effekt, säger Thomas Sejersen.”
(2022-02-14)

Drömmen om att få bli någons förälder

https://nyheter.ki.se/drommen-om-att-fa-bli-nagons-foralder
”Enligt WHO (Världshälsoorganisationen) är nära 50 miljoner par runt om i världen ofrivilligt barnlösa. Och efterfrågan på assisterad befruktning väntas öka – för behandlingarna har blivit både effektivare och tillgängliga för fler. Läs den första artikeln i ett fördjupningstema om ofrivillig barnlöshet från KI:s tidning Medicinsk Vetenskap. /…/ Under 2019 blev drygt 4 800 svenska barn till med hjälp av provrörsbefruktning, IVF, enligt senaste årsrapporten från kvalitetsregistret Q-IVF (Kvalitetsregistret för assisterad befruktning). Det motsvarar 4,2 procent av hela den årskullen av svenska nyfödda. /…/ Enligt det kvalitetsregister som finns för IVF i Sverige, Q-IVF, ledde ungefär vart fjärde IVF-försök under 2019 till graviditet och födsel av levande barn. Det betyder att tre fjärdedelar av försöken inte ledde dit de barnlängtande paren ville.”
(2022-02-16)

 

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share