Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
11 oktober 2018

Artikeltips 27 september till 11 oktober

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste två veckorna:

 

https://www.expressen.se/halsoliv/6-tidiga-tecken-pa-brostcancer
”Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. 2017 upptäcktes 8769 fall hos kvinnor och 39 fall hos män, enligt Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer. – Det är ett helt öppet register som är skrivet på vanlig svenska och tillgängligt för alla kvinnor, säger Kerstin Sandelin, som är professor, överläkare på Bröstcentrum i Stockholm och ansvarig för registret.”
(2018-09-30)

http://www.sjukhuslakaren.se/sa-svarar-skl-pa-kritiken-om-oserios-bluffstatistik
”Så svarar SKL på kritiken om oseriös bluffstatistik /…/ ’Man kan hävda att statistik som inte är perfekt inte ska redovisas, men vi menar att motsatsen också kan gälla.’ Det skriver Hans Karlsson, chef för vård och omsorg inom SKL, i ett svar på Sjukhusläkarens avslöjande att SKL publicerat oseriöst missvisande statistik. /…/ SKL har via publicering av kvalitetsdata på Vården i siffror en aktiv relation till nationella kvalitetsregister, med god professionell förankring. SKL samverkar gärna med andra aktörer och – i en konstruktiv anda – förbättrar och utvecklar vår redovisning. I det arbetet är förstås också läkarprofessionen fortsatt välkommen.’”
(2018-10-03)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/10/03/vardvalsstyrelser-ger-professionen-mer-makt
”Inför ’vårdvalsstyrelser’ i Stockholm, med representanter från vården. Det föreslår ortopederna bakom debattboken Erfarenheter från privat vård under två decennier. /…/ Det har förts en debatt om behovet av centralisering /…/ Debatten har tyvärr koncentrerat sig på kvaliteten av en delstudie om överlevnad efter operation. Men kvalitet är så mycket mer än dödstal. Det är närmast pinsamt hur ointresserade tjänstemän och politiker är av olika kvalitetsparametrar som man kan få fram ur kvalitetsregistren.”
(2018-10-03)

http://qrcstockholm.se/news/tema-den-nationella-kunskapsstyrningen-pa-senaste-qrc-forum
”Den 13 september bjöd QRC Stockholm in till höstens första QRC Forum med temat ’Status för etableringen av den nationella kunskapsstyrningen i samverkan med nationella kvalitetsregister’. Forumet var ett tillfälle att diskutera förutsättningar och behov för kvalitetsregisters egna arbete och samverkan i den nya kunskapsstrukturen.”
(2018-10-05)

http://qrcstockholm.se/news/forelaste-om-patienter-som-medskapare-och-innovatorer
”QRC deltog nyligen på två olika konferenser för att föreläsa om hur Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting arbetar med partnerskap med patienter.”
(2018-10-08)

https://www.vardfokus.se/tidningen/2018/nr-10-2018-10/teknikensatter-patienteni-centrum
”Framtidens vård. Nya tekniska hjälpmedel har stor potential att göra vården mer tillgänglig. Den stärker patientens roll, som kan få avancerad behandling hemma i fåtöljen. /…/ Patienten har på egen hand gjort ett avföringsprov hemma, fotograferat av testresultat med sin mobiltelefon och skickat in det till det nationella kvalitetsregistret Swibreg som vården sedan använder sig av. Marie Andersson får tillgång till informationen omedelbart.”
(2018-10-09)

http://qrcstockholm.se/news/sa-anvander-du-patientenkater-i-forbattringsarbete
”Nu finns ett nytt verktyg i QRC:s verktygslåda – Nationell patientenkät (NPE). Verktyget ger patienter möjlighet att dela med sig av deras upplevelse och synpunkter på hälso- och sjukvården.”
(2018-10-10)

https://lkg-registret.se/?p=616
”Den 4 till 5 oktober gick det första renodlade LKG-registermötet av stapeln.”
(2018-10-10)

http://qrcstockholm.se/events/bygga-kvalitetskultur
”Kvalitetskultur – vad är det, hur utvecklar vi det och hur mäter vi det? På den här träffen ska vi lära oss mer om kvalitetskultur, hur vi utvecklar det och mäter det och vad är chefens roll?”
(Okänt publiceringsdatum, hämtat 2018-10-11)

http://qrcstockholm.se/events/forbattrad-forlossningsvard-2018-nationell-konferens
”I höst samlar vi alla förlossningskliniker till den första nationella konferensen med förbättringsarbeten inom förlossningsvården i fokus. Syftet är att dela kunskap, lära och inspireras av varandra.”
(Okänt publiceringsdatum, hämtat 2018-10-11)

http://qrcstockholm.se/events/register-i-klinisk-forskning-en-vardefull-resurs
”Vår uppskattade kurs om hur kvalitetsregister och andra nationella register kan användas i klinisk forskning går i år den 12–13 november. Den vänder sig till forskningsintresserad vårdpersonal, forskarstuderande samt registerintresserade från läkemedels- och medtechindustrin.”
(Okänt publiceringsdatum, hämtat 2018-10-11)

http://qrcstockholm.se/events/vilken-roll-har-patientrapporterade-utfallsmatt-prom-i-uppfoljning-av-halso-och-sjukvard
”QRC Stockholm bjuder in till ett seminarium om hur patientrapporterade utfallsmått (PROM), som till exempel EQ-5D, kan användas för att förbättra hälso- och sjukvård. Syftet med seminariet är att öka våra kunskaper om hur PROM kan användas i förbättringsarbete och uppföljning av vård.”
(Okänt publiceringsdatum, hämtat 2018-10-11)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@ltblekinge.se.

Share