Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
4 augusti 2022

Artikeltips 22 juli till 4 augusti

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till Registercentrum Syds register, kansliet för nationella kvalitetsregister, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer tipsen gällande de senaste veckorna.

 

Studie: Lägre risk att dö efter fjärde dosen

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/studie-lagre-risk-att-do-efter-fjarde-dosen
”Risken att dö minskade för äldre och sköra personer efter den fjärde vaccindosen visar ny svensk forskning. /…/ Forskarna följde personer över 80 år och personer på särskilt boende under fyra och en halv månads tid, med hjälp av nationella register. Studieförfattarna jämförde dödstalen hos de som tagit tre doser med de som tagit fyra doser. /…/ Enligt forskarna kan studien dock ha begränsats av att en del av de personer som fick den fjärde dosen förmodligen var i bättre hälsotillstånd än de som bara fått den tredje dosen. Det kan innebära att effekten av den fjärde dosen kan vara något överskattad.”
(2022-07-23)

Två nya artiklar baserade på LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registret har publicerats

https://lkg-registret.se/blog/nyheter/tva-nya-artiklar-baserade-pa-lkg-lapp-kak-och-eller-gomspalt-registret-har-publicerats
”Två nya artiklar baserade på LKG-registret har publicerats. Den ena artikeln handlar om kirurgidata och bakgrundsfaktorer hos internationellt adopterade barn och barn födda i Sverige 2007 till 2018 upp till fem års ålder. Den andra artikeln handlar om att undersöka tillförlitligheten för variabeln ’Procent korrekta konsonanter’ och kvalitetsindikatorn ’Åldersadekvat uttal’, som baseras på variabeln.”
(2022-07-26)

LKG-registret medverkade vid 14th International Cleft Congress i Edinburgh

https://lkg-registret.se/blog/nyheter/lkg-lapp-kak-och-eller-gomspalt-registret-medverkade-vid-14th-international-cleft-congress-i-edinburgh
”Den 11 till 15 juli 2022 hölls den fjortonde internationella kongressen om läpp- käk- och/eller gomspalt och kraniofaciala missbildningar i Edinburgh. Mötet var ett hybridmöte med 1 200 personer på plats och 600 personer online. Temat för kongressen var ’Hur vi ska uppnå en globalt förbättrad LKG-vård så att barn kan få vård av högsta kvalitet oavsett var de föds i världen?’. LKG-registret bidrog med fyra muntliga presentationer av studier kring tillförlitligheten i registrerade taldata, jämförelse av data för kirurgi och tal vid fem års ålder och jämförelser mellan internationellt adopterade barn och barn födda i Sverige avseende bakgrundsfaktorer och kirurgi. Dessutom deltog representanter från LKG-registret i en paneldebatt om register och nationella intercenterstudier.”
(2022-07-26)

DN Debatt Repliker. ”Diskussionen om vårdplatser måste utgå ifrån fakta”

https://www.dn.se/debatt/diskussionen-om-vardplatser-maste-utga-ifran-fakta
”Ordförande för föreningen Sjukhusläkarna kritiserar på DN:s debattsida en rapport som SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) publicerade i juni. Där beskriver vi vad som påverkar behovet av vårdplatser, hur behovet av vårdplatser har förändrats både i Sverige och internationellt de senaste decennierna, och vilka bedömningar som kan göras framåt. I rapporten understryks att frågan är komplex och att det är svårt att sia om framtida behov. Statistiken om tillgänglighet och väntetider baseras på överenskomna modeller som redovisas transparent. Vi tar också del av data från kvalitetsregister som SPOR (Svenskt Perioperativt Register) och SIR (Svenska Intensivvårdsregistret), och myndigheternas databaser. /…/ Sjukhusläkarnas inlägg innehåller felaktigheter om SKR:s roll och uppdrag. SKR ansvarar till exempel inte för att fördela och följa upp statsbidrag – det gör myndigheter på uppdrag av regeringen. /…/ Vi vill åt samma håll. Min förhoppning är att vi också kan enas om att vägen dit är en respektfull samtalston och dialog grundad på fakta.”
(2022-07-26)

 

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share