Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
5 februari 2021

Artikeltips 22 januari till 5 februari

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

Förbättrade nationella kvalitetsregister inom psykiatrin

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/forbattrade-nationella-kvalitetsregister-inom-psykiatrin
”Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att beskriva, analysera och lämna förslag på hur Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) samt respektive regions arbete med nationella kvalitetsregister inom psykiatriområdet kan förbättras.”
(2021-01-22)

Topp för Capio S:t Göran i kvalitetsregister för operationer

https://capiostgoran.se/nyheter/2020/topp-for-cstg-i-kvalitetsregister-for-operationer
”Kvalitetsregistret SPOR (Svenskt Perioperativt Register) mäter bland annat följsamhet till WHO:s (Världshälsoorganisationens) checklista, andel höftfrakturer som opereras i tid, postoperativt illamående och väntetid till operation inom 90 dagar. Bland de sjukhus som utför både akuta och elektiva operationer var Capio S:t Göran det som uppnått flest av de 9 olika parametrar som mäts i registret. Därmed var det ett av de tre sjukhus som nådde över godkäntgränsen från registret för 2020. Förstaplatsen firades med tårta till alla medarbetare på Centraloperation.”
(2021-01-25)

Ny CPUP (Uppföljningsprogram för cerebral pares)-doktorand testar träningsform

https://cpup.se/ny-cpup-doktorand-testar-traningsform
”Emma Hjalmarsson, specialistfysioterapeut i pediatrik i Stockholm, är sedan våren 2019 doktorand på deltid vid Karolinska Institutet. Hennes doktorandprojekt handlar om olika aspekter av para-idrotten RaceRunning för individer med Cerebral Pares. /…/ Första steget i det här projektet är att validera ett frågeformulär; ”Sådan är jag”. Tillsammans med valideringen planerar Emma Hjalmarsson även att studera andra aspekter av begreppet fysisk självkänsla för gruppen med CP, bland annat sambandet med olika typer av data från CPUP-registret.”
(2021-01-26)

Webbinarium – Att forska på kvalitetsregister

https://kvalitetsregister.se/aktuellt/nyheter/webbinariumattforskapakvalitetsregister.3874.html
”Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister har genomfört ett webbinarium om rättslig reglering och arbetsgång vid användning av uppgifter i Nationella Kvalitetsregister för forskning. Se inspelningen av webbinariet här.”
(2021-01-27)

Nya premiemodellen: Lev hälsosamt – få billigare försäkring

https://www.di.se/nyheter/nya-premiemodellen-lev-halsosamt-fa-billigare-forsakring
”Helt digitalt och med uppdaterad, evidensbaserad riskbedömning och pay as you live-strategi vill Michaela Bruneheim och Evident Life skaka om i den slumrande livförsäkringsbranschen. /…/ ’Försäkring är en bransch som ligger efter inom digitalisering, helt klart’, konstaterar Michaela Bruneheim /…/ En av målsättningarna för Evident Life är /…/ att ha en mer evidensbaserad syn på risk. ’Där har vi stöttning av våra huvudfinansiärer som har life science-bakgrund. Det är ett perfekt giftermål med insurtech.’ Bolaget har också satt upp en medicinsk rådgivningskommitté med både svenska och internationella specialister. ’Vi jobbar även tätt med Nationella Kvalitetsregistret där det registreras diagnoser, behandlingar och utfall, en guldgruva för ett försäkringsbolag att kunna forska i för att hålla vår underwriting uppdaterad.'”
(2021-01-28)

Validering av koder i HAKIR (Handkirurgiskt Kvalitetsregister)

https://hakir.se/validering-av-koder-i-hakir
”För ett kvalitetsregister är det avgörande att data som samlas in är korrekta och mäter det som avses. Detta kallas validitet. HAKIR har tillsammans med Registercentrum Syd gjort en sk valideringsstudie för våra diagnos- och operationskoder. /…/ Glädjande nog visade studien att koderna överensstämde till 85 %, vilket får anses som ganska bra. Genom att vara noggranna vid allt registreringsarbete kan vi bli ännu bättre.”
(2021-01-29)

Charlotta Sjöstedt om Freud, autism och ADHD (del 3)

https://play.acast.com/s/sinnessjukt/171.charlottasjostedtomfreud-autismochadhd-del3-
”I det hundrasjuttioförsta avsnittet av podden pratar vi återigen om Sigmund Freud, autism och ADHD. Gäst är journalisten Charlotta Sjöstedt och det här är tredje och sista delen av intervjun. Här berättar Charlotta bland annat om den välspridda myten om att Sigmund Freud upptäckte det omedvetna, och varför det inte stämmer. /…/ Charlotta får också berätta om kvalitetsregister inom psykiatrin och hur de kan utveckla vården framöver.”
Charlotta är även kommunikatör för Registercentrum Västra Götaland.
(2021-01-29)

Gott exempel från Parkvägen i Österbybruk (BPSD, Svenskt register för Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens)

https://bpsd.se/wp-content/uploads/2021/02/Gott-exempel-fran-Parkvagen-i-Osterbybruk-jan-2021.pdf, (PDF-format, 149 kB)
”När teamarbetet fungerar med BPSD-registret som verktyg! /…/ Personen kommer till Parkvägen september 2020 med många svåra BPSD. Innan personen kommer så vet vi att situationen är svår. Äldrepsykiatrin är inkopplad och närstående är trötta och ledsna. /…/ När nästan två veckor har gått tar vi fram verktyget BPSD-registret, samlar teamet och den information vi har. Första skattningen visar 108 poäng. /…/ med hela 7 registreringar tillsammans lyssnar vi till varandra och följer bemötandeplanen och åtgärderna. Vi törs prova oss fram. Nu har vi en bemötandeplan som fungerar och två bra åtgärder. /…/ Den här bemötandeplanen tillsammans med en av åtgärderna, att lampor ska lysa hela natten och dörren stå på glänt, gör att personen känner sig trygg och harmonisk. /…/ Personen är glad och trygg. Förvirringen är helt borta. Demenssjukdomen finns, men det betyder inte att man kan vara en människa med hög livskvalitet.”
(2021-01-31)

Månadens register: Svenska Makularegistret

http://rcsyd.se/blog/nyheter/manadens-register-svenska-makularegistret
”Årets första register i artikelserien Månadens register är Svenska Makularegistret. Intervjuad för artikeln är Inger Westborg, registerhållare. Här ger hon med sina svar en inblick i registrets historia och nuvarande status.”
(2021-02-01)

”Snabbare tillgång till hälsodata kan rädda liv”

https://www.svd.se/snabbare-tillgang-till-halsodata-kan-radda-liv
”Covid-19 visar på den stora potentialen i Sverige för att snabbt omsätta kunskap till bättre vård – om tillgången till data förbättras. Det skriver tre debattörer från Karolinska institutet. /…/ En pågående hälsokris, som pandemin, kräver omedelbar tillgång till patientdata för att utvärdera konsekvenserna av förändrade behandlingsrutiner. /…/ Här har Sverige, tillsammans med några andra länder med personnummersystem kopplade till väl utbyggda hälsoregister, olika kvalitetsregister och elektroniska journal­system, en unik möjlighet att effektivt och med hög kvalitet lyfta fram stora mängder realtidsdata, snabbt få in den i forskningen för att i slutänden kunna rikta nya innovativa behandlingar och läkemedel till patienter. För att detta skall ske krävs optimala möjligheter till samverkan mellan vård och medicinsk forskning vid universiteten.”
(2021-02-01)

Så resonerar patienter som skattar sin hälsa med EQ-5D

https://qrcstockholm.se/news/sa-resonerar-patienter-som-skattar-sin-halsa-med-eq-5d
”Hur tänker och resonerar personer som skattar sin hälsa med frågeformuläret EQ-5D? En ny intervjustudie från QRC:s forskningsenhet visar att det är vanligt att använda olika tidsperspektiv och referenspunkter för att bedöma sin nuvarande hälsa.”
(2021-02-03)

Satsningar på drygt 7 miljoner inom demensområdet

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/02/satsningar-pa-drygt-7-miljoner-inom-demensomradet
”Regeringen har beviljat medel på totalt 7,3 miljoner kronor för att stärka kvaliteten i omsorgen om personer med demenssjukdom. Medel går till Svenskt Demenscentrum och de två kvalitetsregistren BPSD-registret och Svenska Demensregistret.”
(2021-02-04)

Kraftigt ökad dödlighet vid hjärtstopp hos patienter med covid-19

https://registercentrum.se/nyheter/kraftigt-oekad-doedlighet-vid-hjaertstopp-hos-patienter-med-covid-19
”En lång rad kvalitetsregister var snabba med att börja samla in data om covid-19 när pandemin bröt ut, däribland Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret. Nu kommer forskningsresultat från registret som visar att dödligheten vid hjärtstopp är kraftigt förhöjd för patienter med covid-19.”
(2021-02-05)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share