Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
16 april 2020

Artikeltips 2 april till 16 april

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

Nytt vårdprogram för vulvacancer

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2020/april/nytt-vardprogram-for-vulvacancer
”Ett nytt vårdprogram för vulvacancer har fastställts och publicerats på cancercentrum.se. /…/ Ett mål med det nationella vårdprogrammet är att öka följsamheten till befintliga riktlinjer. Det kommer bland annat att mätas och följas upp kontinuerligt med hjälp av kvalitetsregisterdata som bland annat omfattar patientens livskvalitet och upplevelse av vården genom patientrapporterade utfallsmått.”
(2020-04-02)

Efterlängtad direktöverföring nu verklighet

https://www.cancercentrum.se/syd/om-oss/nyhetsarkiv/2020/april/efterlangtad-direktoverforing-nu-verklighet
”På uppdrag av regionerna sköter RCC arbetet med att registrera och överföra alla canceranmälningar till det nationella cancerregistret vid Socialstyrelsen. Systemet som används för ändamålet heter CanINCA. /…/ PAD-svaren** från patologiska kliniken i Växjö har fram tills nyligen registrerats manuellt av registeradministratörerna på RCC Syd. Nu har RCC Syd stöttat med ekonomiska resurser för att få till stånd en lösning som gör att överföringen hädanefter sker elektroniskt. Den är uppbyggd på ett liknande sätt som för Region Skåne och Region Blekinge.”
(2020-04-03)

Socialstyrelsen kan komma att ge förtur till beställningar gällande forskning om COVID-19

https://www.registerforskning.se/sv/socialstyrelsens-registerservice-kan-komma-att-ge-fortur-till-bestallningar-gallande-forskning-om-covid-19
”Socialstyrelsens Registerservice meddelar att beställningar avseende forskning om COVID-19 kan komma att ges förtur. Finns ordet COVID-19 med i projektets titel kommer Registerservice att se på beställningen så snart den kommer in till dem.”
(2020-04-03)

Nya riktlinjer ska lyfta tandvården

https://www.tandlakartidningen.se/arkivet/nyhet/nya-riktlinjer-ska-lyfta-tandvarden
”Socialstyrelsen arbetar med nya nationella riktlinjer för tandvården. Det är myndighetens största riktlinjearbete – alla kategorier, någonsin. Hundratals tandläkare medverkar. Målet är att få bästa möjliga tandvård. /…/ – Detta är ett jätteviktigt och angeläget arbete som behövs för att kunna bedriva kunskapsbaserad och effektiv tandvård. Det är också Socialstyrelsens största nationella riktlinjearbete – alla kategorier, någonsin, säger Hans Östholm, ordförande i riktlinjearbetets prioriteringsgrupp. Han var tidigare registerhållare och ansvarig för Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa).”
(2020-04-06)

Kodningspersonalens viktiga roll

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2020/april/kodningspersonalens-viktiga-roll
”Den 6–10 april 2020 uppmärksammas National Cancer Registrars Week (NCRW) för tjugofjärde gången, tema ’Cancer Registrars: 2020 Vision for the Future.’ Syftet är att uppmärksamma kodningspersonalens viktiga roll gällande insamling av data till cancerregister. Information som bidrar till cancerforskning, prevention och olika screening- och behandlingsprogram.”
(2020-04-06)

Etikprövningsmyndigheten ger förtur till etikprövning för forskning om COVID-19

https://www.registerforskning.se/sv/etikprovningsmyndigheten-ger-fortur-till-ansokningar-om-etikprovning-for-forskning-om-covid-19
”Etikprövningsmyndigheten informerar att ansökningar om etikprövning av forskning med anknytning till COVID-19 kan ges förtur. Sökanden måste avisera Etikprövningsmyndigheten särskilt om att ansökan ges in.”
(2020-04-06)

Kvalitetsregistret SOReg finns nu i RUT

https://www.registerforskning.se/sv/kvalitetsregistret-soreg-finns-nu-i-rut
”Kvalitetsregistret Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg), som sedan 2007 täcker all obesitaskirurgi i Sverige, är nu anslutet till metadataverktyget RUT (Register Utiliser Tool). Registret syftar till att ge ny kunskap kring sjukdomen obesitas och dess behandling. SOReg har en mycket hög täckningsgrad, eftersom samtliga opererande enheter i Sverige rapporterar till registret.”
(2020-04-08)

En Glad Påsk brukar vi tillönska varandra (SKRS)

http://rcsyd.se/skrs/blog/nyheter/glad-pask-brukar-vi-tillonska-varandra
Rapport från SKRS:s (Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning) senaste styrgruppsmöte.
(2020-04-08)

Regeringen slopar rapporteringskrav för kommuner och regioner med anledning av coronaepidemin

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/regeringen-slopar-rapporteringskrav-for-kommuner-och-regioner-med-anledning-av-coronaepidemin
”I syfte att underlätta för kommuner och regioner i det svåra läge de befinner sig i har regeringen beslutat att ta bort krav på rapportering för 2020 inom fem överenskommelser mellan staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Det innebär att regioner och kommuner inte kommer att behöva rapportera in uppgifter om resultat av satsningarna. SKR:s rapporteringskrav kvarstår. Beslutet gäller följande överenskommelser /…/ Patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister med mera 2020”
(2020-04-09)

Nytt RA-läkemedel in i nationell rekommendation

https://www.lakemedelsvarlden.se/nytt-lakemedel-mot-reumatoid-artrit
”Behandlingsarsenalen mot reumatoid artrit utökas med en ny jak-hämmare i en rekommendation från NT-rådet. /…/ Rekommendationen gäller patienter med måttlig till svår reumatoid artrit. /…/ Bara om tnf-hämmaren inte fungerar tillräckligt bra, bör vården använda en jak-hämmare. /…/ Rådet understryker också att det är viktigt att vården följer upp behandlingen i Svensk reumatologis kvalitetsregister.”
(2020-04-09)

Professorn om pausade cellprov: ”Det är ett jätteproblem”

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/professorn-om-stoppade-cellprov-det-ar-ett-jatteproblem
”Det kan ta åratal att komma ikapp missade cellprov till följd av coronaviruset. Och några kvinnor kommer sannolikt hinna utveckla cancer under tiden. Det menar Joakim Dillner, professor i infektionssjukdomar och ordförande för Nationellt kvalitetsregister för livmoderhalscancerprevention.”
(2020-04-10)

Färre söker vård för hjärtinfarkt: ”Oroande”

https://www.svd.se/farre-soker-vard-for-hjartinfarkt-efter-corona
”Sedan coronakrisen slog till mot Sverige har antalet patienter som söker hjälp för hjärtproblem minskat kraftigt. – Vi kan bara spekulera i vad det beror på och det är väl att folk inte vill söka sjukvård, säger Peter Vasko vid registret Swedeheart.”
(2020-04-14)

”Nu måste behandlingen förbättras för den här patientgruppen”

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/04/14/nu-maste-behandlingen-forbattras-for-den-har-patientgruppen
”Trots att benartärsjukdom drabbar nästan 20 procent av den äldre befolkningen är den en av vår tids mest okända folksjukdomar, skriver flera debattörer. /…/ Data från det kärlkirurgiska registret, Swedvasc, tyder på ett för litet fokus på medicinsk behandling och uppföljning. Själva kirurgin håller hög internationell standard men den medicinska och livsstilsinriktade behandlingen behöver förbättras.”
(2020-04-14)

Läkare: ”Kan vara mer stillsamt att dö i covid-19 på äldreboende än på sjukhus”

https://www.dn.se/nyheter/sverige/ny-data-mer-fridfullt-att-do-i-covid-19-pa-aldreboende-an-pa-sjukhus
”Andnöd i livets slutskede är vanligare bland covid-19-smittade på sjukhus än på äldreboenden. Det säger Peter Strang, professor i palliativ medicin, och hänvisar till data från det svenska Palliativregistret: – Folk tror att det är hemskt på boenden just nu, att människor lider och inte får hjälp. Men de får hjälp.”
(2020-04-16)

Tobaksfakta: ”Otillräckliga åtgärder för att minska rökningen”

https://www.altinget.se/vard/artikel/tobaksfakta-otillrackliga-aatgarder-for-att-minska-rokningen
”Vårt öppna brev riktar sig till socialminister Lena Hallengren (S), Socialstyrelsens Olivia Wigzell och Folkhälsomyndighetens Johan Carlson. Det är nu hög tid att stödja rökare, och det viktigaste rådet är: sluta röka. Det skriver Göran Boëthius, Tobaksfakta. /…/ Så vad är våra förslag avseende omedelbara åtgärder? /…/ Påminnelse om vikten av att patienters uppgift om sin rökning finns med i sjukvårdens journaler och kvalitetsregister, inte minst i intensivvårdsregistret. Pålitliga data är viktiga för en rättvisande uppföljning av effekterna av gjorda insatser i vårt land.”
(2020-04-16)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share