Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
2 november 2017

Artikeltips 16 oktober till 2 november

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

https://www.forskning.se/2017/10/17/ojamlikt-vid-akut-strokebehandling
”Trombolysbehandling för ischemisk stroke (hjärninfarkt)/…/har implementerats i olika utsträckning vid landets sjukhus. Högutbildade patienter har tillgång till behandling i större utsträckning än lågutbildade visar forskning vid Umeå universitet./…/Det är Anna Stecksén/…/som har tittat på implementeringen av trombolysbehandling i svensk strokesjukvård under en tioårsperiod. Hennes studier bygger på forskningsintervjuer och data från det nationella kvalitetsregistret för strokevård, Riksstroke.”
(2017-10-17)

http://www.registercentrum.se/sv/content/halland-f%C3%B6rb%C3%A4ttrar-v%C3%A5rden-f%C3%B6r-bipol%C3%A4ra-patienter
”2016 lanserade Halland sina egna vårdriktlinjer för bipolär sjukdom. Vårdpersonal och patienter deltog i arbetet med att ta fram dem. Nu pågår ett projekt för att öka registreringarna i kvalitetsregistret BipoläR. Ska man förbättra vårdkvaliteten behöver man mäta den.”
(2017-10-17)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/10/18/utreder-stod-till-kvalitetsregister
”Socialstyrelsen får i uppdrag att utreda statsbidrag till regionala kvalitetsregistercentrum.”
(2017-10-18)

http://qrcstockholm.se/news/hur-skapas-partnerskap-pa-riktigt
”– Att jobba med partnerskap kräver kunskap, metoder – och inte minst mod, det berättade Cristin Lind, QRCs Stockholms expert på patientsamverkan, på Region Skånes konferens om personcentrerad vård i oktober.”
(2017-10-18)

http://lakartidningen.se/Aktuellt/Kultur/Kultur/2017/10/Rapport-fran-framtidens-geriatrik-och-aldrevard
”Här kommer en sammanfattning om hur man i framtiden har löst många av de problem inom äldrevården som gäckade så många så mycket i början av 2000-talet./…/Kvalitetsregistersystemet har överförts till universitet och högskolor, varigenom kvaliteten, relevansen och trovärdigheten förbättrats avsevärt.”
(2017-10-23)

http://rcso.se/denna-vecka-kan-ni-folja-oss-pa-instagram
”Landstinget i Kalmar län har ett Instagramkonto där verksamheter runt om i landstinget turas om att uppdatera kontot. Denna veckan har turen kommit till oss på RCSO. Vi kommer att presentera några av våra medarbetare och vad vi gör.”
(2017-10-23)

http://www.cancercentrum.se/syd/om-oss/nyhetsarkiv/2017/oktober/nu-far-fler-barncanceroverlevare-mojlighet-till-uppfoljning-i-vuxen-alder/
”Mer än dubbelt så många vuxna barncanceröverlevare som tidigare kommer att kunna följas upp vid Seneffektmottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund från och med i höst.”
(2017-10-24)

http://cpup.se/reportage-och-presentationer-fran-cpup-dagarna
”Reportage och presentationer från CPUP-dagarna”
(2017-10-26)

http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2017/10/Naturligt-att-reagera-och-agera-for-battre-skoldkortelvard
”Mikael Lehtihet och Jan Calissendorff riktar i en debattartikel i Läkartidningen hård kritik mot att vi i en riksdagsmotion efterlyser förbättrad kunskap om och behandling av sköldkörtelsjukdomar/…/Vi har inte funnit några kvalitetsregister eller kvalitetsuppföljningar i Sverige som visar att dagens standardbehandling med levotyroxin (Levaxin) mot hypotyreos leder till symtomfrihet. Därför har vi vänt oss till Sköldkörtelförbundet, Sveriges största patientorganisation för sköldkörtelsjuka. De har – så vitt vi förstår – genomfört Sveriges största patientundersökning av hypotyreosvården (2 753 patienter har besvarat enkäten).”
(2017-10-30)

http://rcsyd.se/blog/nyheter/arsrapporter-fran-rc-syds-register
”Årsrapporter från register anslutna till RC Syd har den senaste månaden börjat publiceras. Nedan länkar vi till de som finns utlagda på respektive registers hemsida.”
(2017-10-31)

http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2017/11/Nils-Wilking-kritiserar-sig-sjalv
”Enligt onkologen Nils Wilking följer vi inte riktlinjerna för behandling av kolorektal cancer. Men han har själv godkänt majoriteten av de behandlingar som ordinerats under senare år, varför kritiken blir anmärkningsvärd och egendomlig, skriver specialistläkarna i GI-teamet vid onkologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus./…/Kritiken mot oss riktar sig främst mot vår användning av bevacizumab, där Södra sjukvårdsregionens förbrukning ligger kring riksgenomsnittet enligt det nationella kvalitetsregistret (Svenska kolorektalcancerregistret, reds anm.)”
(2017-11-01)

Klicka här för att komma till föregående tvåveckorsperiods artikeltips.

Share