RCO Syds registerdag 2018

Under hösten anordnas åter en registerkonferens i RCO Syds regi. Det hela kommer att äga rum den 4 oktober i Lilla Aulan, MFC, Malmö.

Ämnen som står på agendan är bland annat Patientperspektiv: Återkoppling från workshop med patient- och närståendeföreträdarePatientprocessutveckling med stöd av kvalitetsregisterdata samt Socialstyrelsens Registerservice.

Eventet, inklusive lunch och fika, är kostnadsfritt. Eventuella kostnader för resor och boende bekostas av deltagarna.

Sista anmälningsdag är den 21 september.

Program

Klicka här för att ladda ner inbjudan och program för RCO Syds registerdag 2018.

Anmälan


Vid återbud eller frågor hör av dig till rcsydkarlskrona@ltblekinge.se

Share