Dynamiska utdatarapporter

Dynamiska utdatarapporter är ett enkelt och överskådligt sätt att presentera utdata på. Det ger bland annat tillgång till olika diagram och möjlighet att enkelt bryta ner och visa data på en lägre detaljnivå och på så sätt presentera informationen enligt egna behov, önskemål och intresse. Rapporterna kan bland annat användas som stöd för att identifiera förbättringspotentialer ute på klinikerna eller som underlag för diskussion vid till exempel enhetsmöte. Dynamiska rapporter utformas i samråd med RC Syd.

Share
Publicerad: 13 juni 2016
Senast uppdaterad: 4 mars 2021