Logotyp för Svenska Knäprotesregistret.

Svenska knäprotesregistret

Svenska knäprotesregistret startade 1975 med syfte att samla, analysera och rapportera information om knäprotesoperationer och sedan 2013 även om knäosteotomier. På registrets hemsida finns patientprofil, information om inmatade operationer samt perioperativa data för enskilda landsting/regioner och sjukhus i realtid. För de patienter som ska genomgå eller har genomgått en knäprotesoperation finns informationssidan Gångbar: www.gangbar.se.

Bättre kvalitet

I kvalitetsregistret samlas uppgifter om knäprotesoperationer från hela landet. Uppgifterna används sedan för att jämföra resultaten mellan olika sjukhus/regioner och bidrar till ny kunskap för att förbättra och utveckla behandlingsalternativ och operationstekniker. Jämförelser och samkörning sker även mot andra nationella kvalitetsregister och nationella vårddatabaser.

Sekretess

Patientens uppgifter i kvalitetsregistren omfattas av sekretessbestämmelser och behandlas som journaluppgifter. Det går inte att identifiera enskilda personer när resultaten presenteras.

Rättigheter som patient

Patienter som bidrar till registret har rätt att få information om vad som har registrerats samt vilken åtkomst som har skett till uppgifterna i registret. Mer information finns på registrets hemsida.

Share