LKG-registret

LKG-registret är ett nationellt kvalitetsregister för uppföljning av barn och ungdomar födda med någon typ av läpp- käk- och/eller gomspalt (LKG). LKG är den vanligaste medfödda missbildningen i ansiktet och förekommer hos 1,8 av 1000 födda barn. Skandinavien har haft en ledande roll i utveckling av behandlingen för dessa barn, bland annat tack vare tidigt teamarbete och en tidig centralisering. I Sverige sker behandling och uppföljning vid något av Sveriges sex centra för LKG. Samtliga LKG-centra deltar i LKG-registret.

Syftet med LKG-registret är

  • att genom uppföljning av utvecklingen utseende, tänder/bett och tal utvärdera resultatet av behandlingsmetoderna
  • att säkerställa en likvärdig behandling för barn och ungdomar födda med LKG
  • att utöka samarbetet mellan Sveriges LKG-centra
  • att förbättra behandlingsmetoderna vid LKG.

Population

Alla barn i Sverige födda med LKG erbjuds deltagande i registret och följs från spädbarnstiden upp till vuxen ålder.

Åldrar i registret

Behandlingsresultat registreras vid 5, 10, 16 och 19 års ålder.

Registrets totala volym

Cirka 3300 barn och ungdomar.

Täckningsgrad

Samtliga Sveriges sex LKG-centra medverkar i registret och täckningsgraden är över 95 procent för barn födda från 2009 och framåt.

Share