Nyheter från AmbuReg – Ambulansregistret

På denna sida samlas nyhetsnotiser från AmbuReg fram till dess att egen hemsida finns att tillgå.

Magisteruppsats om AmbuReg från Högskolan i Borås

2020-11-13 | Caroline Häll och Martina Samuelsson från Ambulanssjuksköterskeutbildningen på Högskolan i Borås har som examensarbete skrivit en magisteruppsats om AmbuReg. Titeln på uppsatsen är ”Ambulansregistret, AmbuReg– Ett nationellt kvalitetsregister för uppföljning och utveckling av ambulanssjukvård”. Syftet med examensarbetet är att beskriva kvalitetsregistrets funktion och nationellt jämföra kvalitetsindikatorer för ambulanssjukvård. Handledare och examinator har varit Glenn Larsson respektive Johan Herlitz, båda medlemmar i AmbuRegs styrgrupp.

Klicka här för att komma till uppsatsen i sin helhet (PDF-format, 873 kB).

Share
Publicerad: 13 november 2020
Senast uppdaterad: 17 november 2020